Czy faktura VAT w roku 2014 musi zawierać NIP?

Przepisy o fakturach, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku nie zawierają żadnych wskazań dotyczących obowiązku podawania numeru NIP przez nabywcę, gdy ten jest osobą fizyczną. Powstaje zatem pytanie: czy faktury muszą zawierać numery NIP nabywcy, jeśli ten jest osobą fizyczną?

 Faktury, które są wystawiane na rzecz osób fizycznych powinny zawierać NIP nabywcy. Od roku 2014 obowiązek ten objął również dostawy i usługi mediów, takie jak dostawa wody, odbiór mediów czy odprowadzanie ścieków. Jeśli faktura wystawiana jest osobie fizycznej, która działalności gospodarczej nie prowadzi, numer NIP nie musi zostać zawarty. Nie-VATowcy, nie będący zidentyfikowanymi na potrzeby tego podatku nie muszą w przypadku takich dostaw numeru tego zamieszczać.

 Ponadto, z dniem 1 stycznia 2012 zniesiono numery identyfikacji podatkowej nadane osobom fizycznym, objętym numerami PESEL. Osoby takie nie prowadziły działalności gospodarczej, nie były także zarejestrowane jako podatnicy płacący podatek od towarów i usług. W przypadku takich osób jedynym numerem-identyfikatorem jest PESEL, toteż od pierwszego dnia 2012 roku osoby te nie posługują się numerem NIP, ponieważ już go nie posiadają. Tak więc nie istnieje ani obowiązek, ani możliwość aby numer NIP nabywcy był wpisywany na fakturze.

W roku 2013 przepisy ustawy o VAT przewidywały wyłączenie z obowiązku podawania NIP-u nabywcy na fakturze w przypadku usług takich jak dostawa energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego a także świadczeń usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych i innych usług, które zostały wymienione w załączniku nr 3 ustawy o VAT. Niezależnie od tego, czy nabywca był podatnikiem VAT, podawanie numeru NIP nie było konieczne. W przepisach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku wyłączenia takiego brak.

 W myśl najświeższych przepisów art. 106e faktura w roku 2014 powinna zatem zawierać „numer, za pomocą którego nabywca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby wydatku”. Tym samym logiczne jest, że numer NIP nabywcy podany być winien tylko w przypadku, gdy ten rzeczywiście został zidentyfikowany na potrzeby podatku. Numer NIP nabywcy podawany jest tym samym od 1 stycznia bieżącego roku na fakturach dokumentujących dostawę mediów, które wystawiane są dla osób fizycznych, będących podatnikami VAT. NIP nie musi być podawany natomiast w przypadku osób fizycznych, które nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, ale są osobami fizycznymi.