Druk VAT – UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT – UE

 

vat-ue