Mieszkanie jako środek trwały

Kiedy mieszkanie staje się siedzibą firmy

Niektóre firmy, szczególnie te rodzinne, powstają w miejscu zamieszkania. Często widzimy to na przykładzie biur rachunkowych, prowadzonych w małym pokoiku, wydzielonym w mieszkaniu w bloku. Pojawia się zatem pytanie – czy można takie użytkowanie lokalu wrzucić w koszty uzyskania przychodu? Odpowiedź na to mają organy podatkowe. Według obowiązujących przepisów, jeśli wykorzystujemy nasze mieszkanie dla celów prywatnych, a przy okazji służy ono jako nasze biuro, to wydatki ponoszone na działalność gospodarczą są rozpatrywane jako wydatki osobiste. Jednocześnie możemy zatem zapomnieć o wliczeniu je w koszty przychodu, a podparciem do takiego pojmowania przepisów jest artykuł 22 ust. 1 ustawy o PIT. Czy jest jakiś sposób na dodanie mieszkania do kosztów mieszkalnych?

Kiedy można wliczyć do środków trwałych?

A jednak przedsiębiorcy, którzy swoją firmę prowadzą z prywatnego mieszkania (może być to także realizowane z wolnostojącego domu) mogą jednak skorzystać z wrzucenia w koszty użytkowania takiego lokalu. Ponoszone wydatki muszą jednak dotyczyć tylko tej części lokalu mieszkalnego, w której całkowicie i na wyłączność zajmujemy się sprawami firmy, a zatem mamy na myśli ściśle wydzielony obszar. Niezbędne będzie obliczenie w sposób proporcjonalny, jaki będzie czynsz dla tego miejsca, ile prądu tutaj zużywamy itd.

Najważniejsza informacja – nie ma znaczenia czy mieszkanie zostanie wliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa. Wszystkie poniesione i podliczone wydatki powinny zostać zaksięgowane za pośrednictwem DW, czyli dowodu wewnętrznego.

W przypadku, gdy na zakup mieszkania zaciągnięty został kredyt, możliwe jest księgowania odsetek od tego kredytu, w części która przypada na prowadzony biznes. Wówczas nie objedzie się bez dodania mieszkania do ewidencji środków trwałych. Kolejny krok to podliczenie wartości początkowej mieszkania i według tego, na zasadzie proporcjonalności obliczamy wartość tego pomieszczenia. Od uzyskanej kwoty możemy także odprowadzić odpisy amortyzacyjne.

Odsetki od kredytu w części, w jakiej przypadają na obszar pomieszczenia lub lokalu dla firmy, naliczone od dnia przekazania mieszkania dla celów prowadzenia firmy mogą zwiększyć wartość początkową środka trwałego i są traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Należy przy tym pamiętać, że wliczane są tylko te odsetki od kredytów, które zostały zapłacone.