Faktura korygująca

Od początku 2013 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących i not korygujących. Od 2014 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących i not korygujących znajdziemy w ustawie o VAT – przestanie wtedy obowiązywać rozporządzenie fakturowe Ministra Finansów z 28 marca 2011 r.

Faktury korygujące oraz noty korygujące wystawiane są od dnia 1 stycznia bieżącego roku na według nowych przepisów. Faktury korekty są rodzajem szczególnym dokumentów tego tego typu – ich głównym zadaniem jest przemiana faktury wydanej pierwotnie do stanu, jaki odpowiada rzeczywistości. Pamiętajmy, że faktura to formalny dokument, który jest zamknięty, tak więc wszelkie poprawki dokonywane są oddzielnym dokumentem. Faktura korekty (korygująca) wydawana jest z mocą zwykłej faktury i jako dokument takiego rodzaju należy ją traktować. Jest wystawiana także w dwóch egzemplarzach, jako kopia oraz oryginał. Kopię zatrzymuje dla siebie dostawca (sprzedawca).

Faktura korygująca wydawana jest przy udzielanym rabacie, kiedy wcześniej wystawiona została faktura pierwotna a także w przypadku zwrotu towaru lub kwoty nienależnej. Faktura ta wydawana jest także przy zwrocie zaliczki, przedpłaty, zadatku oraz raty, które podlegają opodatkowaniu, wreszcie sporządza się ja dla podwyższonych cen oraz gdy zostaną zauważone w niej jakiekolwiek pomyłki, także w stawce oraz kwocie.
Istnieje także możliwość korekty większej ilości faktur poprzez wystawianie odpowiednich faktur zbiorczych. Finalnie efekt uzyskujemy taki sam jak dla odrębnych faktur korygujących, elementy z jakich składa się faktura korygująca zbiorcza są dokładnie takie same.
Odbiór faktury korygującej powinien zostać potwierdzony przez sprzedawcę, jednak forma w jakiej potwierdzenie powinno zostać dokonane nie jest określona konkretnymi przepisami prawa. Zalecane jest zatem uzyskanie adnotacji na kopii korekty, może zostać potwierdzona także pocztą lub faksem. Poprawne jest także uzyskanie potwierdzenia doręczenia listu poleconego oraz dostarczenie poprzez kuriera.