Delegacja przedsiębiorcy: 30 zł w kosztach dziennie

Ci z Państwa, którzy prowadzą własną firmę, mają możliwość rozliczania własnych delegacji i wprowadzania je w koszty. Zatem, jeśli wyjeżdżacie często poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Waszej firmy, możecie korzystać z diety w wysokości 30 zł dziennie. W skali roku może to przynieść prawie 11.000 zł oszczędności.

Nie jest prawdą, że rozliczenie podróży służbowych dotyczy wyłącznie pracowników i że tylko oni zyskują na „dietach”. Przedsiębiorca również ma możliwość rozliczyć się w związku z wyjazdem służbowym i to niezależnie od tego, czy w ramach wyjazdu odbył lunch z kontrahentem, czy też nie.

Podstawą do rozliczenia wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących jest sporządzony samodzielnie dowód wewnętrzny. Dokument taki powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet. Nie ustalono oficjalnego druku w tym zakresie, stąd można posłużyć się drukiem akcydensowym – zawierającym wszystkie powyższe dane.

Rozliczenia diety dokonuje się na zasadach odpowiednich do tych, na jakich wyjazdu dokonują pracownicy, co oznacza, że należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadaniasłużbowego w następujący sposób:

  • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kwotę rozliczaną w kosztach z tytułu wyjazdu służbowego zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety;
  • obiad – 50% diety;
  • kolacja – 25% diety.