Dłuższy okres wypowiedzenia przy umowach na czas określony

Zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższy okres wypowiedzenia. Taki będzie skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta napisała, że unijny Trybunał rozpatrywał pytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku. Uznano, iż nie można stosować dwutygodniowego wymówienia wobec pracujących na czas określony, którzy wykonują obowiązki podobne do tych świadczonych przez zatrudnionych na stałe. Takie rozwiązanie dyskryminuje tych pierwszych, bo okres wypowiedzenia dla pracujących na czas nieokreślony jest dłuższy – zależy od stażu pracy i wynosi do 3 miesięcy.

W praktyce wyrok ten przesądza konieczność zmian w kodeksie pracy w zakresie wypowiadania umów na czas określony. Będzie miał zatem znaczenie dla ponad 3 milionów Polaków, którzy są zatrudnieni na tej podstawie. Zgodnie z wyrokiem, krajowe przepisy nie mogą wskazywać, że umowy terminowe – trwające dłużej niż pół roku – rozwiązuje się z krótkim, 2-tygodniowym wypowiedzeniem, a w przypadku umów na czas nieokreślony – okres wypowiedzenia wynosi nawet 3 miesiące.