Dodatkowe wolne za święta przypadające w sobotę

W 2014 roku po raz pierwszy od trzech lat można odebrać dodatkowe dni wolne od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę. W 2014 roku zyskujemy dodatkowe dwa dni wolne. W bieżącym roku zastosowanie mają powracające przepisy Kodeksu pracy, w myśl których każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W poprzednich latach brak możliwości odebrania wolnego za święto przypadające w sobotę był następstwem zmian przepisów Kodeksu pracy, jakie weszły w życie w styczniu 2011 roku. Jedną z ważniejszych, jakie wprowadzono do Kodeksu pracy, było uznanie święta Trzech Króli dniem ustawowo wolnym od pracy. Ustawodawca, dając pracownikom dodatkowy dzień urlopu 6 stycznia, wyeliminował spośród takich dni święta przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy inny niż niedziela. Za te ostatnie pracownik od stycznia 2011 roku nie uzyskiwał dodatkowego dnia urlopu. Przepis o braku wolnego za święto przypadające w sobotę od samego początku miał wielu przeciwników i prawie od razu został zaskarżony przez NSZZ Solidarność do Trybunału Konstytucyjnego. 2 października 2012 roku Trybunał orzekł na korzyść pracowników, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wymusiła powrót do przepisów sprzed 2011 roku i umożliwienie pracownikom odebrania dodatkowych dni wolnych za każde święto przypadające w sobotę. Za sprawą powracających przepisów w 2014 roku pracownicy zyskają dodatkowe dwa dni wolne od pracy, bowiem w 2014 roku mamy aż dwa święta przypadające w sobotę: Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Wszystkich Świętych. W 2014 roku pracownicy mają do przepracowania ogółem 250 dni, uzyskując 115 dni wolnych od pracy (w tym 9 dni przypadających w dni robocze).