Formularz VAT-26 w przygotowaniu

vatowiec-305x175

Nowy formularz VAT-26 jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów. Będzie to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru formularza. Projekt ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2014 roku.

Projekt jest odpowiedzią na ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie wprowadzenia zasad ,,pełnego” odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej będzie uzależnione od złożenia informacji o tych pojazdach oraz od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.