Kiedy odliczyć naliczony VAT 2014

ulga-podatkowa-pit-37-305x175

Od początku bieżącego roku zmieniły się regulacje co do momentu, w którym podatnik pomniejsza swoje zobowiązanie podatkowe w VAT, przez wykazanie naliczonego podatku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, dokonano ich w ramach art. 86 ustawy, który obowiązywał już wcześniej. Od tego właśnie dnia odliczenie możliwe jest za okres, w jaki powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tejże czynności. Podatnik ma także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w swoim zeznaniu podatkowym za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych, które następują po okresie, w którym tego nie uczynił. Warto zwrócić uwagę, że prawo do odliczenia nie przysługuje od samego otrzymania faktury, otrzymanie zaś jest tylko warunkiem tegoż.

Po zakończeniu wspomnianych okresów podatnik może skorzystać z odliczenia dopiero po otrzymaniu faktury, korekty dokonuje za okres, w którym powstał podatek. Licząc od początku roku, w którym mógł obniżyć kwotę podatku należnego, podatnik może dokonać korekty w czasie nie późniejszym, niż 5 lat. Istnieje jeszcze jeden warunek skorzystania z takiego prawa, którym jest uwzględnienie podatku należnego od czynności, z którymi podatek naliczony jest związany, w deklaracji podatkowej za okres, w jakim obowiązek podatkowy powstał. Warunkiem wykonania tego prawa, dla importu towarów z wpisem do rejestru, jest zapłata podatku, jaki został wykazany w rejestrze, natomiast jeśli organ podatkowy wyda decyzję przy imporcie, musi być dokonana zapłata podatku, który wynika z takiej decyzji.

Przy odliczaniu podatku naliczonego istotną rolę pełnią przepisy przejściowe, według których przewidziano do czynności dokonanych od pierwszego dnia 2014 roku stosowanie nowych przepisów. Za czynności dokonane jeszcze w roku 2013 odbiorca towarów lub nabywca usług odlicza faktury według zasad, jakie obowiązywały do dnia 31 grudnia 2013 roku.