Leasing samochodu i wysokość odliczenia VAT

Zgodnie z nowymi regulacjami, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r., wartość możliwego do odliczenia podatku VAT od samochodu będzie zależała od sposobu jego użytkowania. VAT od samochodu będzie odliczany w następujący sposób:

  1. Zarówno w firmie, jak i prywatnie – przedsiębiorca odliczy 50% VAT. Odnosi się to zarówno do jego nabycia, jak i wydatków eksploatacyjnych. Możliwość odliczenia połowy VAT od zakupu paliwa pojawi się dopiero 1 lipca 2015 r.
  2. Wyłącznie na potrzeby firmowe – przedsiębiorca odliczy 100% VAT.

Taki sposób użytkowania pojazdu pozwoli na odliczenie pełnego podatku VAT od zakupu, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że samochód wykorzystuje wyłącznie na cele prowadzonej działalności. W tym celu konieczne stanie się prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT. Przedsiębiorca zobligowany jest również do zgłoszenia informacji o pojazdach do naczelnika urzędu skarbowego.

Powyższe zasady będą się również odnosiły do odliczania podatku VAT w kontekście leasingu. Co za tym idzie, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wykorzystywać samochód zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, odliczy 50% VAT od rat leasingowych. Z kolei jeśli auto będzie używane tylko w działalności, odliczy pełen VAT. Nie będzie już istotne, czy pojazd spełnia warunki homologacji. Jedynym kryterium będzie sposób jego użytkowania.

Są to regulacje, które dotyczą samochodów osobowych. W przypadku samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony w dalszym ciągu możliwe będzie odliczenie 100% VAT.