Sprzedaż za granicę i zwroty VAT

Czy świadcząc usługi na rzecz podmiotów spoza granic Polski można występować o zwrot nadwyżki podatku, który został naliczony na podstawie deklaracji VAT. Odliczanie stawki VAT przysługuje podatnikowi od zakupów, przy sprzedaży jednak należy zastosować stawkę “nie podlega”, ponieważ świadczenie usług objęte jest odwrotnym obciążeniem. Jak zatem przygotować wniosek, aby uzyskać zwrot? Co powinno się na nim znajdować?

Czas na zwrot nadwyżki z VAT to kanoniczne dwa miesiące, bo równe 60 dni. O zwrot taki możemy się jednak ubiegać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli nastąpiła sprzedaż. W przypadku sprzedaży lub świadczenia usług poza granicę kraju pojawia się pewien problem: sprzedaż nie jest wówczas objęta podatkiem w Polsce, a zatem niezbędne będzie dodanie do deklaracji wniosku z zawartym wyjaśnieniem, będącego podstawą do zwrotu. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie VAT-u możliwe jest tylko od sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem, którą obejmuje podatek, ale poza terytorium Polski.

Sporządzają wniosek o zwrot VAT-u należy zatem zachować odpowiednią formę, zalecamy wersję zbliżoną do tej: argumentem jest, że usługi , które wykonywano poza terytorium kraju, mogłyby być wykonywane także w jego granicach, toteż prawo do odliczenia powinno przysługiwać. Podstawą są odliczenia od podatku naliczonego na podstawie faktur, dokumentujących zakupy z usługami związane.

Niekiedy Urząd Skarbowy dokonuje także rutynowych czynności sprawdzających, podczas których urzędnicy przyglądają się dostarczonym rejestrom zakupów VAT oraz dokumentom źródłowym. W przypadku, gdy nie ma już żadnych przeciwwskazań na zwrot będziemy czekać nie dłużej, niż 30 dni.