Symbol PKWiU na fakturze. Czy jest potrzebny?

W przypadku wystawiania faktur, w wielu programach komputerowych istnieje możliwość zawarcia numeru PKWiU. Właściwie z reguły numer ten nie jest zamieszczany, jednak istnieją przypadki kiedy może być on dodany. Czy jednak jest to konieczne?

PKWiU jest skrótem oznaczającym Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, czyli spis produktów dostępnych w Polsce, które znajdują się obecnie w obiegu gospodarczym. Spis taki prowadzony jest dla celów statystycznych, w przypadku wystawianych faktur jest to o tyle istotne, że symbole PKWiU figurują w przepisach dotyczących VAT. W codziennym użyciu symbole te nie mają większego znaczenia, jednak do symboli tych przepisy odwołują się. Klasyfikacja przydatna jest dla przedsiębiorców, którzy stosują obniżone stawki – dzięki nim są w stanie identyfikować dokonywane uprzednio transakcje.

Jeszcze do niedawna obowiązywały przepisy, w myśl których przedsiębiorcy stosujący stawkę VAT inną niż 23% obowiązkowo zamieszczali na fakturze symbole PKWiU. Na dzień dzisiejszy firmy są jednak zwolnione z takiego obowiązku. Możemy odnieść się do rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, w którym wspomniane jest, że faktury winny zawierać podstawę prawną dla zwolnień od VAT-u i ewentualnie w takim przypadku symbol PKWiU może być przydatny. Ale jeszcze raz przypominamy – użycie go jest opcjonalne!

Na koniec pozostaje pytanie: w jakich okolicznościach posłużyć się symbolem PKWiU, i tym samym zawrzeć go na fakturze? Najlepiej dla towarów lub usług opodatkowanych stawkami VAT darować sobie jego zamieszczenie. W przypadku gdy jednak towary te i usługi są od niego zwolnione – można śmiało tenże symbol zamieścić.