VAT-26 można będzie złożyć przez Internet

Formularz VAT-26, będący informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, będzie można wysyłać drogą elektroniczną. Deklaracja ma wejść w życie już w dniu 1 kwietnia 2014 roku.

Przypomnijmy, że druk ten jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie wprowadzenia zasad ,,pełnego” odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wszystko wskazuje na to, że druk ten będzie można składać drogą elektroniczną. Informuje o tym nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.