VAT-7 dla wynajmujących mieszkanie

Najem mieszkania dla celów mieszkaniowych nie powoduje konieczności zapłaty podatku VAT. Jednak w większości przypadków nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 i wykazania najmu na tym druku.

Usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe objęte są zwolnieniem z opodatkowania VAT. Zastosowanie zwolnienia nie powoduje jednak, że wynajmujący nie posiada statusu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą dla celów podatku VAT.

Podatnik, który poza najmem prywatnym nie prowadzi innej działalności rozliczanej dla celów podatku VAT, korzysta z reguły ze zwolnienia z obowiązku składania druków VAT-7 ze względu na niewielką ilość obrotów. Inaczej jest w przypadku podatnika, który prowadzi działalność i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. W tym przypadku najem prywatny powinien być ujęty w deklaracji VAT-7 w grupie czynności zwolnionych z podatku. Nie ma możliwości pominąć usługi w składanym druku. Podatnik, który nie sporządzał w ten sposób swojej deklaracji VAT, zobowiązany jest do jej skorygowania, nawet jeżeli nie wystąpi z tego tytułu konieczność zapłaty podatku lub nie spowoduje to obowiązku korekty podatku VAT odliczonego.

Obowiązku składania deklaracji VAT nie mają podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku w przypadku obrotu do 150.000 zł oraz podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku – dotyczy to m.in. usługi najmu na cele mieszkaniowe.