W jaki sposób należy obliczyć VAT

W jaki sposób należy obliczyć VAT?

W dobie lotów w kosmos i super komputerowców z wszechpotężną mocą obliczeniową i ogromną pamięcią już mało kto dokonuje większych obliczeń, szczególnie w przypadku spraw większej wagi. Chyba już nie ma takiej firmy w Polsce, w której VAT byłby wyliczany bez zaprzęgnięcia do tej roboty odpowiedniego sprzętu. Program komputerowy VAT to mus, bez którego ciężko nam będzie prowadzić sprawnie i szybko fakturowanie. Jednak tak jak w przypadku liczenia w pamięci, nie zaszkodzi znajomość zasad obliczania podatku VAT. Choćby po to by sprawdzić poprawność danych na wygenerowanej elektronicznie fakturze lub deklaracji podatkowej…

Obliczanie wartości VAT w przypadku sprzedaży

Do właściwego wystawienia faktury niezbędna jest znajomość aktualnej stawki podatku VAT, odpowiednio dla każdej konkretnej transakcji. O tym, że 23% stawka VAT obowiązuje dla sprzedaży towarów oraz świadczonych usług wiedzą prawie wszyscy. O kolejnych z nich wiedzą już tylko te osoby (przedsiębiorcy), którzy danej branży mają okazję je zastosować. Przypominamy zatem, że w przypadku transakcji zagranicznych i czynności opisanych w przepisach artykułu 83 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym między innymi związanych z transportem morskim i lotniczym, eksportem towarów, usług transportu międzynarowego, a wreszcie w przypadku podmiotów, które świadczą usługi o charakterze turystycznym stawką VAT będzie 0%. Następna w kolejności będzie stawka 5%, stosowana wobec towarów z załącznik numer 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy produktów żywnościowych, które spożywamy na co dzień (chleb, nabiał, przetwory mięsne, kasza itd) oraz książki, czasopisma i wydawnictwa na dyskach, płytach oraz taśmach. Wreszcie stawka 8% VAT odnosząca się do towarów figurujących na załączniku nr3 do ustawy o VAT i usług oraz dostawy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych oraz części budynków, które objęte zostały społecznym programem mieszkaniowym.

Liczymy według wzoru

Jeśli już wiemy, która stawka dotyczy naszego “przypadku”, kwoty brutto podstawiamy do wzoru, który zawsze wygląda tak:

kwota podatku = kwota brutto x (razy) stawka procentowa

gdzie kwotą brutto będzie kolejno dla stawek: 1,23 lub 1,08 lub 1,05

gdzie stawką procentową kolejno dla stawek: 0,23 lub 0,08 lub 0,05

Podstawiając do wzoru odpowiedni liczby dowiemy się, czy nasz program do fakturowania to idealne narzędzie, czy zwykły bubel, jakich wiele w sieci. My oczywiście polecamy program Faktury365 – idealne narzędzie do fakturowania,

dostępne na naszej stronie.

Wystawiając faktury z poprawnymi danymi, w danym okresie rozliczeniowym, możemy wreszcie przystąpić do naliczenia należnego VAT-u. W polu 36 porównujemy kwotę, która będzie sumą wszystkich kwot netto zestawionych z wszystkich posiadanych przez nas faktur.

Następnie przechodzimy do podatku VAT naliczonego. Aby tego dokonać, należy dodać do siebie kwoty podatku VAT podlegające odliczeniu z faktur kosztowych za dany okres rozliczeniowy. Należy jednocześnie oddzielić faktur dotyczące zakupów środków trwałych od pozostałych. Gdzie indziej bowiem kwotę za środki trwałe będziemy wpisywać – do tego służy pole numer 40. Kwota VAR z pozostałych wydatków powinna natomiast być zawarta na polu numer 42.

O tym, czy w danym roku podatkowym wystąpiła nadwyżka i dostaniemy jakikolwiek zwrot dowiemy się właśnie z wyliczonych kwot podatku VAT należnego i naliczonego. Oczywiście wyliczenia to zawierają niezbędne informacje do dowiedzenia się czy należy ten podatek wpłacić. Poniżej znajduje się wzór, który po podstawieniu właściwych danych rozwiąże nasze wątpliwości:

podatek należny – (minus) podatek naliczony (może być zwiększony o nadwyżkę z poprzedniej deklaracji VAT-owca = kwota ‘x’

Teraz wszystko zależy właśnie od tej ostatecznej liczby, oznaczonej przez nas ‘x’. Jeśli jej wynik będzie dodatni, kwotę uzyskaną w ten sposób należy wpłacić do Urzędu Skarbowego (ta sama wartość będzie figurowała w polu numer 48) – w przypadku natomiast gdy kwota będzie na minusie – mamy do czynienia z nadwyżką podatku VAT, który naliczono ponad należnym (patrzymy na pole numer 50). Zwrot kwoty następuje na rachunek bankowy podatnika, może być ona także wypłacona w kolejnym okresie rozliczeniowym, przy okazji następnej deklaracji VAT.