Wystawianie faktury na żądanie

vat-zmiany-305x175

Odrębne terminy wprowadzone zostały także dla faktur wystawianych na żądanie. Status nabywcy towaru lub usługi nie ma w tym przypadku znaczenia. Zarówno jeśli jest to sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy nabywca zechce aby faktura została wystawiona najpóźniej wraz z upływem miesiąca, w którym towar został dostarczony lub usługa została wykonana, bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego – faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym towar został dostarczony, usługa była wykonana lub zaliczkę otrzymano.

Termin 15 dni obowiązuje także w przypadku, gdy wystawienia faktury zażąda się po upływie miesiąca, w którym towar został dostarczony, usługa wykonana a zaliczka otrzymana. Termin obowiązuje oczywiście od dnia, w którym zgłoszona żądanie.

Terminy takie wynikają zatem bezpośrednio ze zmian terminu obowiązku podatkowego, a także związanego z nim terminu wystawiania faktur. I tak np. żądania wystawienia faktury, które zgłoszone zostanie po upływie 3 miesięcy, liczone od końca miesiąca, w którym towar dostarczono, usługę wykonana lub otrzymano zaliczkę. sprzedawca nie musi spełniać. Może on tym samym nie wystawiać faktury. Jednak, nawet w przypadku żądania wystawienia faktury po terminie może on dobrowolnie ją wystawić, ma na to jednak 15 od dnia, w którym żądanie zostało zgłoszone.