Zakaz pracy na zasiłku chorobowym

krew-strzykawka-305x175

Każda aktywność zarobkowa podejmowana w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, nawet jeśli jest ona formą terapii wspomagającej proces leczenia pracownika, jest zabroniona. Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lutego 2014 roku.

25 lutego Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę wnioskodawczyni dotyczącą utraty prawa do zasiłku chorobowego. Kobieta, będąc na zwolnieniu lekarskim, wykonywała pracę zarobkową. Zdaniem wnioskodawczyni, podjęta praca stanowiła formę terapii wspomagającej proces jej leczenia i dlatego nie powinna skutkować zawieszeniem prawa do zasiłku chorobowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „jeżeli, mimo pozostawania na zwolnieniu lekarskim, pracownik wykonuje pracę, stanowiącą źródło jego dochodu, wówczas – niezależnie od charakteru tej aktywności zawodowej – brak jest konstytucyjnego uzasadnienia dla alimentowania takiej osoby przez całe społeczeństwo”. Przesłanką do tego jest brak środków na utrzymanie obywateli niezdolnych do pracy m.in. ze względu na chorobę.