Złe długi oraz korekta VAT

W styczniu ubiegłego roku znowelizowana została ustawa o VAT, której przepisy mówią teraz, ze w przypadku występujących przeterminowanych wierzytelności, zwrot VAT-u naliczonego na fakturze jest prawem sprzedawcy. Obowiązkiem nabywcy jest dokonanie wyksięgowania potrąconego wcześniej podatku VAT naliczonego, który wynika z niezapłaconych dokumentów zakupu.

Podatku VAT nie możemy odliczać w przypadku, gdy nie zapłaciliśmy za dokonany zakup. Korekty musimy dokonać w terminie do 150 dni. Korekty takie nie należą na najprzyjemniejszych zadań, często może okazać się pomoc specjalistycznego oprogramowania. Przy solidnych aplikacjach możliwa jest korekta automatyczna, zbędna wtedy jest ingerencja podatnika.

Korekta przeprowadzana automatycznie ma tę szczególną zaletę, że pozwala osobom niezorientowanym w temacie uchronić się przed konsekwencjami złych długów. Dzięki niej możemy sprawdzić wierzytelności i przypomnieć, których dokumentów zakupu nie zdołaliśmy terminowo opłacić. Ponadto program komputerowy informuje o konkretnych kwotach naliczonych w ramach korekty złych długów – wystarczy dokonać wydruku rejestru lub deklaracji VAT. Generowane jest także zestawienie za dany okres, w którym uzyskujemy obraz pozycji, które wchodzą w skład korekty. Wszelkie kwestie sporne można w ten sposób wyjaśnić a także dokonać zapłaty należnych kwot.

Ustawa narzuca także obowiązek korygowania zakupów. W myśl ustawy możliwość korygowania złych długów nie jest obligatoryjna. Przy pomocy odpowiednich programów możemy jednak dokonać korekty a także sporządzić odpowiednie załączniki. Kontrola działa w dwie strony – w przypadku gdy oprogramowanie automatycznie dokona wyksięgowania wcześniejszego potrącenia podatku VAT, a jednocześnie zaległa faktura zostanie opłacona przez nabywcę – VAT potrącony zostanie ‘z automatu’. Tak więc przedsiębiorca nie musi się martwić ewentualnym niedopilnowaniem tejże procedury.

Korekta złych długów związana jest także z przychodami oraz kosztami, i podobnie jak dla podatku VAT stosowane są mechanizmy, które same z siebie dokonują wyksięgowania faktur niezapłaconych. Tutaj również mówimy o działaniu w dwie strony, w przypadku spornego dokumentu, który został już opłacony staje się on kosztem uzyskanego przychodu i jest tym samym księgowany.