Zmiany w fakturowaniu 2014 – korekta VAT

brak_vat-1388x7811-305x175

 Wraz z początkiem bieżącego, 2014 roku zasady fakturowania przeniesiono z rozporządzenia do ustawy o VAT, toteż w ustawie znajdują się odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania oraz wątpliwości. Pojawiło się także całkiem nowe rozporządzenie, które reguluje kilka pomniejszych kwestii. Wśród zasad, które zmieniają się w roku 2014 jest sposób korygowania dokumentów faktury VAT. Dokonanie korekty możliwe jest na dwa sposoby – pierwszy to nota korygująca, drugi to faktura korygująca.

Nota i faktura korygująca

To nabywca wystawia notę korygującą, która jest prostym dokumentem, wysyłanym do sprzedawcy w przypadku zauważenia błędu na fakturze. Błąd ten nie dotyczy liczb zawartych na fakturze – poprawki związane są z danymi nabywcy, sprzedawcy oraz nazwami towaru, oraz wszelkimi słownymi błędami, jakie się tutaj pojawią. W świetle najnowszych przepisów nota korygując powinna zostać zaakceptowana przez wystawce faktury pierwotnej, nie jest jednak określone w jakiej formie akceptacja taka miałby zostać wyrażona. Pewne natomiast jest to, że nie musi być ona wyrażona w formie podpisu, być może wystarczy zatem do tego e-mail. W przypadku sporządzania noty korygującej zamieszczamy treść pierwotną, zawartą na fakturze – czyli tę korygowaną, oraz treść w formie zmienionej w wyniku korekty.

Faktura korygujące jest niezbędna natomiast w przypadku błędów liczbowych. Stosuje się ja w momencie, kiedy zmianie uległa cena towaru, stawka VAT, kwota VAT czy kwota brutto. Nie tylko pomyłki są istotne, także udzielanie rabatu, zwrot zapłaty lub podwyższenie ceny objęte jest fakturą korygującą. Na fakturze tego typu winny znaleźć się słowa takie jak ‘korekta’ lub ‘faktura korygująca’, natomiast sam dokument zawierać musi podaną przyczynę korekty oraz treść, jaka po niej się pojawiła/zmieniła. Nie trzeba podawać wcześniejszej wersji treści, tak jak w przypadku noty korygującej. Istotne jest dostarczenie korekty do nabywcy. Podpis na fakturze sporządzonej w ten sposób nie jest potrzebny.

Przypadki wystawienia faktur, kiedy transakcja nie doszła do skutku były sytuacjami niezwykle problematycznymi. W takim przypadku sprzedawca wystawia fakturę korygującą, ale nie uzyskuje od nabywcy potwierdzenia odbioru tej korekty. Różne są powody zaistnienia takiej sytuacji, jednym z nich jest brak kontaktu z nabywcą lub wcześniejsze odliczenie VAT z faktury i brak interesu w ewentualnej korekcie zapisu, który nakazywałby zwrócić odliczony podatek. Sytuacja taka może być dla sprzedawcy dużym problemem, ponieważ korekta prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT-em. Zmniejszenia tego jednak nie sposób dokonać bez potwierdzenia otrzymania korekty od nabywcy. Nie potrzebny jest wcale podpis, potwierdzenie może być przysłane w formie e-maila, ale bez niego nie ma mowy o obniżeniu VAT-u do zapłaty. W przepisach na rok 2014 nie zmieniła się ta zasada, jednak pojawił się wyjątek od niej, w formie zapisu w art. 29a, ust. 15, pkt. 4. W jego myśl sprzedawca, który wystawił fakturę korygującą dopełnił starań w dostarczeniu korekty, i jest pewien, że nabywca wie o tym, ma prawo do obniżenia podatku. Dowodem może być potwierdzenie nadania listu bądź e-mail z powiadomieniem. Dowody nie zawsze mogą zostać uznane za wystarczające przez urząd skarbowy, jednak wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie.

Pomniejszą zmianą, wprowadzoną w bieżącym, 2014 roku jest także podawanie przyczyny, dla jakiej wydawana jest korekta faktury. W poprzednich latach przyczyny podawane były tylko w przypadku zmian prowadzących do obniżenia VAT do zapłaty.